MENU
Aula_close Layer 1

Tilbud

På Ølsted Skole tilbyder vi Tidlig Tværfaglig Rådgivning TTR den første onsdag i hver måned. Rådgivningen udføres af et tværfagligt team bestående af en sundhedsplejerske, en psykolog og en socialrådgiver.

Tilbuddet omfatter alle børn og unge i alderen 0 til 17 år. Det er muligt for forældrene/bedsteforældrene, barnet selv, naboen, fagpersoner med kontakt til børn fx læreren, dagplejeren/pædagogen og mange andre at få rådgivning. Du kan drøfte dine problemer eller bekymringer og få en kyndig rådgivning om både store og små problemer, og du kan være anonym.

Du kan læse mere om tilbudet her

Hedensted Kommune har desuden forskellige tilbud til børn, unge og voksne. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside her

I Ølsted by er der et godt foreningsliv. Du kan læse mere om foreningerne her.