MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Under udarbejdelse.....

Ølsted Skole, Børnehave og SFO arbejder ud fra værdierne: Fællesskab, Glæde, Nærvær, Dialog og Læring.

Fællesskab

Glæde

Nærvær

På Ølsted Skole, Børnehave og SFO vægter vi tryghed og nærvær højt i det daglige arbejde med børn og forældre. Det gør vi bl.a. ved at se det enkelte barn og dets udviklingsniveau.

Dialog

Læring

Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget for en uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.

Kerneopgaven for Læring i Hedensted Kommune er: Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker.

I Hedensted Kommune vil vi stå på tæer for, at vores børn og unge opnår mest mulig LÆRING. Det vil vi gøre ved at styrke udviklingen af syv kompetencer, som alle er meget vigtige for at opnå læring.

Læs mere om klar til læring og de syv kompetencer her:

KLAR TIL LÆRING

 

 

Kommunens skolepolitik

Kommunens matematikpolitik

Kommunens politik for Sprog og Læsning

 

 her