Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vores vision

"I Ølsted Skole, Børnehave og SFO samarbejder vi med forældre og andre betydningsfulde voksne om at give børn mod på livet og lyst til at lege og lære. Ølsted Skole, Børnehave og SFO er et rart sted at være og et godt sted at lære."

 

Vores fælles værdier:

Trivsel: "Vi vil gennem omsorg, tryghed og tillid skabe grobund for glæde og trivsel"

Fællesskab: "Vi vil, at alle føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab"

Læring: "Vi vil, at læring for og om livet skal gå hånd i hånd med faglig læring"

 

I anledning af Ølsted Skoles 40 års jubilæum 1. december 2019, fik vi lavet sangen "Livet i læring" sunget af Ølsted Skoles elever:

Livet i Læring

 

Læring foregår hele tiden. I familien, i daginstitutionen og dagplejen, i skolen og blandt kammeraterne. Forskning viser, at de kompetencer, som børn lærer tidligt, har stor betydning resten af livet. Grundlaget for en uddannelse lægges altså helt fra barnets fødsel, hvor barnets grundlæggende behov skal dækkes, og forudsætninger for læring skal stimuleres.

Kerneopgaven for Læring i Hedensted Kommune er: "Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker."

I Hedensted Kommune vil vi stå på tæer for, at vores børn og unge opnår mest mulig læring. Det vil vi gøre ved at styrke udviklingen af syv kompetencer, som alle er meget vigtige for at opnå læring. Læs mere om klar til læring og de syv kompetencer her:

Klar til læring

 

I Udvalget for Læring har de stort fokus på, at vi i Hedensted kommune på alle måder lever op til Folkeskolelovens mål. De har derfor udarbejdet nogle strategier og politikker, som giver os en stærk fælles retning, som vi kan bruge til at fokusere og til at sigte efter, og dermed skabe de bedst mulige vilkår for børn, unge og deres familier i kommunen. Kommunens overordnede strategier og politikker findes her

Derudover er der lavet følgende politikker på skoleområdet:

Kommunens matematikpolitik

Kommunens politik for sprog og læsning